Johtokunta

Kokoonpano 2018

Seppälä Samuli (pj) samuli.seppala@kotikone.fi
Helminen Jaakko jaakko.o.helminen@gmail.com

Nieminen Markku markkunieminen288@gmail.com

Pyssysalo Tero (vpj) tero.pyssysalo@skanska.fi

Tonteri Petri petri.tonteri@elisanet.fi

Saleva Mikko salevam@gmail.com

Tihilä Esa esatihila@yahoo.co.uk

Virtanen Pasi pasi.virtanen@teknos.fi

Laine Tiina tiinaanneli.laine@outlook.com

Anneli Kolehmainen (siht) kolehmainen.a@gmail.com


Seuran hallinnon kannalta tärkeitä päivämääriä ja tapahtumia

VUOSIKELLO 2017

1. Johtokunnan 1. kokous tammi-/helmikuu (30.1.)
 • Johtokunnan ja seuran kokoukset alkavana vuonna
 • Jäsenrekisterin tarkistus ja maksamattomien jäsenten poisto
 • Seura 80 vuotta

2. Johtokunnan ja jaostojen edellisvuoden pöytäkirjat rahastonhoitajalle 15.2. mennessä.


3. Rahastonhoitaja toimittaa tilinpäätöksen ja tarvittavan kirjanpitoaineiston sekä pöytäkirjat toiminnantarkastajalle huhtikuun 1. viikolla.

4. Seuran toimintakertomuksen laadinta:
 • Jaostot toimittavat toimintakertomuksensa 15.2. mennessä sihteerille
 • Sihteeri ja puheenjohtaja laativat koko seuran toimintakertomuksen 28.2. mennessä.
5. Johtokunnan 2. kokous helmikuu (6.3.)
 • Seuran kevätkokouksen valmistelut
 • Toimintakertomuksen hyväksyminen
 • Edellisen vuoden tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoitus

6. Kunnan ohjaustoiminta-avustusten anominen
perusteiden mukaisesti laaditut jaostokohtaiset esitykset sihteerille 14.3. mennessä
 • anotaan keskitetysti. Sihteeri laatii yhteenvedon ja toimittaa ne kuntaan määräaikaan mennessä sähköisenä (30.4.)
7. Salivuorojen anominen
 • jaostot hakevat yhteistoiminnassa 31.3. mennessä

8. Seuran kevätkokous huhtikuussa ( )

9. Johtokunnan 3. kokous toukokuu (22.5.)
 • Seuran strategian päivittäminen
 • Talouskatsaus

10. Seura 80-vuotisjuhla (26.8.)

11. Johtokunnan 4.kokous syyskuu (11.9.)
 • Viestinnän tilanne
 • Materiaalihallinto

12. Jaostojen toimintasuunnitelmat seuraavalle vuodelle sihteerille 15.10. mennessä. Johtokunta käsittelee esitykset ja niistä laaditun yhteenvedon 5. kokouksessa ja esittää edelleen syyskokoukselle.

13. Jaostot ja johtokunta toimittavat rahastonhoitajalla seuraavan vuoden jaostokohtaiset budjettiesitykset 15.10. mennessä. Rahastonhoitaja laatii esitysten perusteella ehdotuksen koko seuran budjetiksi. Johtokunta käsittelee koko seuran ja jaostokohtaiset budjetit 5. kokouksessa.

14. Jaostot esittävät toimihenkilöt seuraavalle toimintavuodelle syyskokousta varten 15.10. mennessä.

15. Johtokunnan 5. kokous lokakuussa (23.10.)

 • Syyskokouksen valmistelut
  • talousarvio tulevalle kaudelle
  • toimintasuunnitelma
  • esitys henkilövalinnoista syyskokoukselle

16. Seuran syyskokous marraskuu ( )

17. Tuusulalaisten urheilijoiden/joukkueiden ja toimihenkilöiden palkitseminen
jaostot tekevät esityksensä suoraan kunnan edellyttämin tiedoin ja määrittelemällä kaavakkeella marraskuun aikana.

18. Johtokunnan 6. kokous joulukuu (11.12.)

 • Uuden johtokunnan järjestäytyminen
 • Vuosikellon tarkastaminen
 • Seuran jäsenten huomioiminen alkavana vuonna