TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

1.Yleistä

Vuosi 2016 oli seuran 79. toimintavuosi.

Vuodenpainopisteenä oli tehostaa olemassa olevia hyviä käytänteitä. Toimintavuonna on keskitytty erityisesti lasten ja nuorten alkeisopetuksen ja ohjatun harjoittelun laatuun ja monipuolisuuteen. Lajien suoritusedellytyksiä parannettiin kunnostamalla ampumahiihtostadionia urastoineen sekä ajan tasaistamalla suunnistuskarttoja.

Kansallisen tason kilpailuja järjestettiin suunnistuksessa (Vappurastit ja Tupla Sprintti) ja ampumajuoksussa.

Seura oli jäsenenä SAhL:ssa, SSL:ssa sekä ESLU:ssa ja SVUL:n Uudenmaanpiirissä sekä Suomen Hiihtoliitossa. Lisäksi seura oli jäsenenä Uudenmaan Hiihto ry:ssä ja Suunnistava Uusimaa ry:ssä sekä SK Uusi ry:ssä.

Seuran vuoden parhaaksi urheilijaksi valittiin ampumahiihtäjä Jaakko Ranta.

Vuoden Voimaveikoksi nimitettiin Kari Laukkarinen.

Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 346.

2. Johto- ja toimihenkilöt

Seuran puheenjohtajana toimi Timo Vilkko ja varapuheenjohtajana Mikko Saleva. Johtokunnan muut jäsenet olivat Jaakko Helminen, Esa Kelloniemi, Samuli Seppälä, Esa Tihilä, Ismo Risku, Tero Pyssysalo ja Pasi Virtanen. Sihteerinä ja rahastonhoitajana toimi Anneli Kolehmainen. Leikekirjaa piti Pasi Virtanen.

3. Kokoukset

Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 6.4.2016 ja syyskokous 10.11.2016. Johtokunta kokoontui 6 kertaa.

4. Jäsenistö

Seurassa oli vuoden lopussa 346 jäsentä, joista ainaisjäseniä oli 65. Jäsenmaksut olivat vuoden 2016 aikana aikuisilta 30 euroa, lapsilta alle 18 v 15 euroa, perheiltä 75 euroa sekä kannatusjäseniltä 300 euroa.

5. Jaostot

Seuran varsinaista toiminnan toteuttamisesta vastasivat ampumahiihto-, hiihto- ja suunnistusjaostot. Lisäksi seuran virallisiin lajeihin kuului ampumasuunnistus, jota harrastettiin ampumahiihtojaoston alaisuudessa.

Jaostot ovat tehneet omat toimintakertomuksensa, jotka ovat tämän toimintakertomuksen liitteinä.

Ampumahiihtojaoston puheenjohtajana toimi Esa Kelloniemi

ja sihteerinä Jarmo Leskinen. Muina jäseninä olivat Tero Pyssysalo, Rauno
Ranta, Petri Tonteri, Tiina Laine, Raimo Joensuu ja Pauli Wallenius.


Ampumahiihtojaoston toiminnan pääpaino oli jo lajissa olevien nuorten kehityksen varmistaminen ja uusien nuorten saaminen lajin piiriin. Urheilijoidemme ja varsinkin nuorten menestys ampumahiihto- ja -juoksukilpailuissa oli kansallisella tasolla erinomainen.

Seuramme urheilijat saavuttivat ampumahiihdossa ja -juoksussa sekä
rulla-ampumahiihdossa yhteensä 24 SM -mitalia.

Lisenssin maksaneita harrastajia oli vuoden lopussa 24.

Parhaaksi ampumahiihtäjäksi valittiin Jaakko Ranta.

Hiihtojaoston puheenjohtajana toimi Ismo Risku ja sihteerinä Alpo Kumpula. Muina jäseninä olivat Markku Nieminen ja Matti Rytkölä.

Jaosto kokoontui neljä kertaa.


Jaosto toiminnan painopiste oli lasten ja nuorten aktivointi hiihtämään. Jaosto

järjesti hiihtokoulun (21 osallistujaa) lisäksi neljät sarjahiihdot sekä
kesällä useita juoksutapahtumia.


Seuran hiihtomestaruudet ratkottiin molemmilla hiihtotavoilla.


Suunnistusjaoston puheenjohtajana toimi Samuli Seppälä

ja jäseninä Janne Kiiskinen, Pasi Virtanen, Petri Tonteri, Mikko Saleva, Esa
Tihilä, Tommi Malinen, Tuomo Jacobsson sekä Eero Tuomaala (nuorisoedustaja).


Toiminnan painopisteenä olivat nuorten valmennusikäisten toiminnan ylläpitäminen ja edustusseura SK Uuden toiminnan kehittäminen. Lisäksi pyrittiin kannustamaan veteraani-ikäisten kunto- ja kilpailusuunnistamista sekä huomioimaan talkooväen työpanos. Valmennustoimintaa jatkettiin kokonaan SK Uuden yhteistyön puitteissa, jonka kautta seuran jäsenten saatavilla oli kattava tarjonta viikoittaisia harjoituksia sekä säännöllistä leiritystä.


6. Koulutustoiminta

Kaikki jaostot järjestivät omien lajiensa koulutusta lajien aloittelijoille

ampumahiihto-, hiihto- ja suunnistuskoulujen merkeissä.


Vuoden aikana ampumahiihtojaosto toteutti yhteisharjoituksia 2-3 kertaa viikossa

säännöllisesti maanantaina, keskiviikkona ja torstaina, kaikkiaan 107 kertaa. Vuoden aikana kirjattiin lajin piirissä kaikkiaan 24 nuorta alle 21 -vuotiasta, joille
kirjattiin seuran yhteisharjoituksissa tai leireillä yhteensä 629 suoritusta.
Lisäksi toiminnassa oli mukana noin 10 aikuista urheilijaa.


Aloittelijoille tarkoitettuja ampumahiihtokouluja järjestettiin kaksi, joissa oli yhteensä 15 osallistujaa.

Hiihtokoulu pidettiin urheilukeskuksen maastossa 6 kertaa. Maksaneita oppilaita oli 21. Ohjaajina toimivat Ismo Risku ja Eerika Tonteri.


Hippo-suunnistuskoulu järjestettiin maanantaisin huhtikuun - lokakuun aikana lomakuukausia lukuun ottamatta. Osallistujia oli reilu 30.

Seuransäännöllisiä erityisesti nuorille suunnattuja yhteisharjoituksia pidettiin

lauantaisin juoksutekniikkaharjoittelun ja sählyn merkeissä Riihikallion koululla
sekä kevät kaudella lasten jumppa Paijalan koululla.


7. Kilpailutoiminta


Henkilökohtaisissa kisoissa ampumahiihdossa, ampumajuoksussa sekä rulla-ampumahiihdossa seuran urheilijat saavuttivat 12 SM-kultaa, 5 SM-hopeaa ja 4 SM-pronssia. Viesteissä saavutettiin 2 SM-kultaa sekä 1 SM-hopea. Kaikkiaan 17 nuorta osallistui kauden aikana SM-kisoihin.

Tuomas Harjula ja Jaakko Ranta edustivat Suomea nuorten maajoukkuetehtävissä.

8. Kilpailujen järjestäminen


Suunnistuksessa järjestettiin kansalliset Vappurastit Tuusulan Urheilukeskuksessa (701 kilpailijaa ja 144 kuntosuunnistajaa) ja 7.8.2016 Tupla Sprintti Hyrylän vanhan urheilukentän – Riihikallion alueella sisältäen kaksi starttia (226 suunnistajaa).

Ampumajuoksukansalliset järjestettiin 27.8.2016 (76 osallistujaa).

Lisäksi järjestettiin kolmas Tuusula Trail Run polkujuoksutapahtuma 23.10.2016 Urheilukeskuksessa (182 osallistujaa).

9. Terveys- ja kuntoliikunta


Ampumahiihtojaosto järjesti kaksi yhteisötapahtumaa, joihin osallistui noin 50 kuntoilijaa.

Hiihtojaosto järjesti kesäkaudella Voimaviitonen -juoksutapahtumia ja Cooperin testin Urheilukeskuksessa.

Suunnistusjaoston järjesti seitsemät Keski-Uusimaa rastit ja kahdet Rakentajarastit.

10. Edustukset

Esa Tihilä toimi SSL:n liittohallituksen jäsenenä.

SK Uuden johtokunnassa TV-V:n edustajina olivat Samuli Seppälä ja Mari Tuomaala.

11. Tiedotustoiminta

Seuran kotisivut ovat muodostuneet keskeisimmäksi viestintäkanavaksi niin seuran sisäisessä kuin ulkoisessakin tiedonvälityksessä. Kohdennetussa tiedottamisessa on käytetty menestyksekkäästi sähköpostilistoja. Kotisivujen osoite on tvv.fi.

Jaostot käyttävät viikoittaisten yhteisharjoitusten ja kilpailuihin liittyvien viestien

välitykseen Nimenhuuto.com palvelua.


12. Talous

Seuran taloutta hoidettiin edelleen pääosin tulorahoituksen mukaisesti. Jaostot ovat noudattaneet samaa periaatetta. Seuran taloudellinen tulos oli hyvä.

Toimintavuoden tilinpäätös osoitti 4 439,08 euroa ylijäämää. Seuran oma
pääoma oli 71 878,71 euroa.

Varainhankinta perustui pääasiassa kilpailujen järjestämisestä syntyneisiin tuottoihin, kunnalta saatuihin avustuksiin ja jäsenmaksutuottoihin.

13.Lopuksi

Seuran toiminnassa tärkeässä roolissa on seuran jäsenet ja erityisesti nuoret. Seuratoiminnan tavoitteena on ollut tarjota jäsenkunnalle innostavia kokemuksia ja uusia elämyksiä seuran edustamien lajien parissa. Tavoitteessa on onnistuttu

vähintäänkin tyydyttävästi. Tästä suuri kiitos kuuluu seuran laajalle ja
uskolliselle vapaaehtoisjoukolle.


Ampumahiihdon harrastusedellytysten turvaaminen tulevaisuudessa Keski-Uudenmaan alueella nousee keskeiseksi haasteeksi lähivuosina niin seuratoimijoiden kuin myös alueen kuntien ja muiden tahojen osalta.

Yhteistyö Tuusulan kunnan, koulujen ja lajiliittojen sekä naapuriseurojen kanssa on vakiintunut ja tuonut lisäedellytyksiä toimintaan.