TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Vuosi 2017 on seuran 80. toimintavuosi.

Seuran 80 –vuotista toimintaa juhlistetaan vuoden aikana järjestämällä
laadukkaita lajikohtaisia tapahtumia sekä koko jäsenistölle kohdennetulla
seurajuhlalla.

Päämääränä on tarjota jäsenistölle aktiivista ja laadukasta toimintaa seuran toimintaan kuuluvissa lajeissa. Tavoitteena on vakiinnuttaa olemassa oleva

nuorisotoiminta ja kehittää seuran eri lajien yhteistyötä ohjaus-, valmennus-
ja kilpailutoiminnassa. Lisäksi tavoitteena on lisätä seuran lajien parissa
toimivan aktiivisen jäsenistön määrää ja heidän osallistumista seuratoimintaan.

Seura järjestää nuorten ampumahiihdon SM-kilpailut, kahdet kansalliset suunnistuskilpailut ja yhdet kansalliset ampumajuoksut. Nuorten SM-kilpailut ja Vappurastit ovat samalla seuran 80-vuotis juhlakilpailut. Kilpailujen järjestelyjen tavoitteena on tarjota lajin harrastajille laadukkaita tapahtumia, lisätä seuran tunnettavuutta sekä saada taloudellisia resursseja seuratoiminnan kehittämiselle.

Suunnistuksessa jatketaan yhteistyötä SK Uuden kanssa.

Seura osallistuu aktiivisesti ampumahiihdon harrastusmahdollisuuksien turvaamiseen keskisellä Uudellamaalla.

Seuran taloudellisella tuella pyritetään osaltaan mahdollistamaan pitkäjänteinen panostus seuran nuorten valmennus- ja kilpailutoimintaan.

Hallinto

Jäsenistöä aktivoidaan osallistumaan seuratoiminnan kannalta välttämättömiin hallinnon tehtäviin. Samalla hallinnossa pyritään hyödyntämään entistä enemmän digitaalisia palveluja.

Jaostot

Seuralla on ampumahiihto- ja suunnistusjaostot.

Kilpailu- ja valmennustoiminta sekä kilpailujen järjestäminen toteutetaan jaostojen vastuilla. Jaostot julkaisevat omat tarkennetut toimintasuunnitelmansa jaostokohtaisesti.

Ohjaus- ja valmennustoiminta

Ohjaus- ja valmennustoiminnan tavoitteena on varmistaa nuorten liikunnallinen kehitys lajissaan. Ohjaus ja valmennus toteutetaan pääosin tasoryhmittäin yksilö- ja ryhmäharjoitteluna. Seura luo myös mahdollisuuksia pidemmälle ehtineille nuorille yksilölliseen valmennukseen. Suunnistuksessa nuorten valmennus- ja kilpailutoiminta toteutetaan SK Uuden nimissä.

Ryhmiä ja yksilöitä tuetaan taloudellisesti sovittujen pelisääntöjen puitteissa. Seura edellyttää ryhmiin valittavilta nuorilta valmennus- ja pelisääntösopimusta, jonka allekirjoittavat sekä nuori että hänen vanhempansa.

Seura jatkaa aktiivista yhteistoimintaa naapuriseurojen kanssa.

Koulutustoiminta

Lajitaitoihin ja –tuntemukseen liittyvä koulutustoiminta jakautuu lasten ja heidän vanhempiensa kouluttamiseen seuran lajeihin sekä kuntoilijoiden ja harrastusta aloittelevien kouluttamiseen. Koulutustapahtumia ovat muun
muassa ampumahiihto- ja suunnistuskoulut. Lisäksi pyritään tarjoamaan
kuntalaisille terveysliikuntaa muun muassa aikuisille suunnatun
suunnistuskoulutuksen muodossa.

Jaostot kouluttavat aktiiveja jäseniään kilpailujen järjestämistehtävissä varmistaakseen kilpailutoiminnan onnistumisen tulevaisuudessa.

Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan alueen tai lajiliittojen järjestämiin toimitsija- ja valmentajakoulutuksiin.

Kilpailujen järjestäminen

Juhlavuoden pääkilpailut ovat nuorten ampumahiihdon SM-kilpailut sekä Vappurastit. Lisäksi järjestää toimintavuonna ampumajuoksussa
ja suunnistuksessa kansallisia kilpaluja. Tavoitteena on järjestää kilpailut
laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Laadukkaat järjestelyt antavat seuralle
mahdollisuuden saada myös tulevaisuudessa arvokilpailuja järjestettäväksi.

Seura järjestää vuonna 2017 muun muassa seuraavat kilpailut:


Nuorten ampumahiihdon Suomenmestaruuskilpailut, helmikuu

Kansalliset ampumajuoksukilpailut, elokuu·

Kansalliset suunnistuskilpailut, Vappurastit, toukokuu

Kansalliset suunnistuskilpailut, Tuplasprintti, elokuussa·

Polkujuoksutapahtuma, Tuusula Trail Run, lokakuussa

Ampumahiihdossa, suunnistuksessa sarjakilpailuja ja seuran mestaruuskilpailut

Suunnistuksessa seura on mukana Keski-Uusimaa -rastien suunnittelussa ja järjestelyissä. Seuran järjestelyvastuulla on toimintavuonna 7 rastitapahtumaa. Osanottajatavoite on 350 osallistujaa tapahtumaa kohden.

Kilpailuihin osallistuminen

Seuran tavoitteisiin kuuluu hyvä menestys kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailutoiminnassa. Jaostoilla on omat lajikohtaiset tavoitteensa ja mittarinsa, millä menestystä arvokilpailuissa mitataan. Tavoitteena on pitkäjänteisesti kehittyä ja saavuttaa menestystä niin yksilö- kuin seuratasolla.

Ampumahiihdon tavoitteena on olla kuuden parhaan seuran joukossa valtakunnallisesti.

Suunnistuksessa kilpailulliset tavoitteet liittyvät edustusseura SK Uuden asettamiin tavoitteisiin.

Jaostot tukevat kilpailuihin osallistumista omien päätöstensä ja taloudellisten mahdollisuuksiensa mukaan.

Tiedotus

Seuralla on omat kotisivut osoitteessa www.tvv.fi. Jaostot tekevät omia tiedotteita ja tiedottavat toiminnasta seuran kotisivuilla ja muulla sähköisellä viestinnällä. Seura tiedottaa toiminnastaan myös paikallislehdissä.


Taloudellinen toiminta

Seuran valitseman strategian mukaisesti menot on pyritty sopeuttamaan tulorahoitukseen.

Seuran oman varainhankinnan tärkein lähde ovat kilpailujen ja kuntorastien osanottajamaksut. Lisäksi jaostot järjestävät erilaisia talkoita ja varainhankintatapahtumia toimintansa mahdollistamiseksi.

Seura anoo nuorten ohjaustoimintaan kunnalta avustusta, mikä kokonaisuudessaan ohjataan jaostoille niiden ohjaustoiminnan laajuuden puitteissa. Lisäksi suunnistusjaosto anoo kunnalta avustusta
karttojen tekoon.

Turvatakseen toiminnan rahoituspohjan jaostot voivat periä erillistä jaostomaksua. Päätökset jaostomaksuista ja niiden perusteista tekee kukin jaosto.

Toimintaedellytysten turvaaminen

Ampumahiihtostadionin, latupohjien, suunnistuskarttojen ja -maastojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vaaditaan laaja-alaista yhteistyötä. Aktiivista yhteistyötä pidetään yllä muiden urheiluseurojen, Tuusulan kunnan eri toimijoiden, metsänomistajien ja metsästysseurojen väillä.